Εντυπα Συνεργασίας

1.    Ονοματεπώνυμο και τηλέφωνα επικοινωνίας ενοίκων / ιδιοκτητών
2.    Τετράγωνικά μέτρα διαμερισμάτων (m2)( Δήλωση τ.μ από διαχ/τη αν δεν υπάρχει πίνακας)
3.    Πίνακας κατανομής δαπανών κεντρικής θέρμανσης (Μηχανολογική μελέτη θέρμανσης - ωρομέτρηση)
4.    Πίνακας ποσοστών (αν υπάρχει)
5.    Καταστατικό – κανονισμός (αν υπάρχει)
6.    Διαχειριστής για καταγραφή ενδείξεων μετρητών , παραλαβή πετρελαίου και εντολές προς το γραφείο μας.
7.    Δήλωση τρόπου κατανομής από διαχειριστή αν υπάρχει συμφωνία των ιδιοκτητών.διαφορετικά όλες οι δαπανες με τ.μ (ΝΟΜΟΣ 3741/1929)
8.    Στοιχεία συνεργαζόμενων (συνεργείων καθαριότητας ,ανελεκυστήρων κλπ)