Τραπεζικοι Λογαριασμοι

Τραπεζικοί Λογαριασμοί Μ.Ε.Κ. για πληρωμή κοινοχρήστων.
 
EUROBANK: GR3202602430000720101377827
 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ: GR1501722090005209089797467
 
ΕΘΝΙΚΗ: GR2201107760000077676822552
 
ALPHA: GR1501404090409002101049960
 
  • Σε περίπτωση πληρωμής με έμβασμα τα τραπεζικά έξοδα επιβαρύνουν τον πελάτη με το εκάστοτε τιμολόγιο της τράπεζας.